1. INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Clivent Especialistes en Ventilació SA l’informa que és titular dels llocs web: https: //www.clivent. és / d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, Clivent Especialistes en Ventilació SA, notifica les següents dades: el titular d’aquesta pàgina web és: Clivent Especialistes en Ventilació SA amb CIF: A62703277 i Registre Mercantil de BARCELONA. Tom: 34037. Foli: 32. Full: B239523. Inscripció: 1º i domicili social: Carrer de Jacint Verdaguer, 146. Codi Postal: 08205. Localitat: Sabadell. Província: BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: clivent@clivent.es

2. USUARI i RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés i ús dels llocs web de Clivent Especialistes en Ventilació SA. atorga la condició d’usuari, per la que s’accepten, al navegar per la pàgina de Clivent Especialistes en Ventilació SA, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar en l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal, segons el cas.

La pàgina web de Clivent Especialistes en Ventilació SA. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis emesos per Clivent Especialistes en Ventilació SA. per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Clivent Especialistes en Ventilació SA. contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en un altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o de l’funcionament dels llocs web.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .

3. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Clivent Especialistes en Ventilació SA. no es fa responsable de l’contingut de les pàgines web a les que pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir a través dels enllaços.

Clivent Especialistes en Ventilació SA. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Clivent Especialistes en Ventilació SA. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

Clivent Especialistes en Ventilació SA. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que comportin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció de l’servei del web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

L’accés al web: https://www.clivent.es/ no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Clivent Especialistes en Ventilació SA. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació de servei al Portal.

4. PUBLICITAT

El web: https://www.clivent.es/ podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

Clivent Especialistes en Ventilació SA. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

5. MODIFICACIONS

Clivent Especialistes en Ventilació SA. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

6. RESERVA DE COOKIES

Clivent Especialistes en Ventilació SA. es reserva el dret a utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, Clivent Especialistes en Ventilació SA. informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que s’instal·lin en el seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de Clivent Especialistes en Ventilació SA. no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Clivent Especialistes en Ventilació SA. informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat deClivent Especialistes en Ventilació SA. amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, Clivent Especialistes en Ventilació SA. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Carrer Jacint Verdaguer 146. Codi Postal: 08205. Localitat: Sabadell. Província: BARCELONA, aportant fotocòpia de l’DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat o a l’correu electrònic: clivent@clivent.es.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, vam demanar el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a Clivent Especialistes en Ventilació SA. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de Clivent Especialistes en Ventilació SA.

Així mateix, Clivent Especialistes en Ventilació SA. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

9. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i Clivent Especialistes en Ventilació SA. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i Clivent Especialistes en Ventilació SA, els jutjats o tribunals de la localitat de BARCELONA.